Mọi thắc mắc và góp ý các bạn có thể liên hệ thông qua email sau, ban quan trị web sẽ phản hồi sớm. Chân thành cảm ơn

Email : sachchua.com@gmail.com

Chú ý:

Các nội dung email sau đây sẻ được hồi đáp

- Báo cáo nội dung xuyên tạc chống phá nhà nước

- Góp ý, báo lỗi website hoặc ebook 

- Đóng góp ebook