Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 4

Tác giả: Dương Ngọc Hải
Thể loại: Kiến Trúc - Xây Dựng
Lượt xem: 2,537
Lượt tải: 2,382
PDF MOBI EPUB AZW3 PRC

Giáo trình Thiết kế đường ô tô (Tập 4) trình bày những nội dung về công tác khảo sát thiết kế đường ôtô ở các giai đoạn khác nhau; trong đó trình bày kỹ nội dung và phương pháp điều tra giao thông, phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế và đánh giá các phương án thiết kế; phương pháp thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang và đặc điểm công tác khảo sát thiết kế đường trong các điều kiện thiên nhiên khác nhau.