Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 2

Tác giả: Dương Ngọc Hải - Nguyễn Xuân Trục
Thể loại: Kiến Trúc - Xây Dựng
Lượt xem: 3,226
Lượt tải: 2,585
PDF MOBI EPUB AZW3 PRC

Chương 8: Thiết kế nền đường

Chương 9: Chế độ thủy nhiệt của nền đường và các biện pháp thiết kế bảo đảm ổn định cường độ của nền đường

Chương 10: Cấu tạo áo đường

Chương 11: Tính toán cường độ (bề dầy) áo đường mềm

Chương 12: Tính toán thiết kế áo đường cứng

Chương 13: Thiết kế và tính toán hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm

Chương 14: Khảo sát thủy văn phụ vụ thiết kế nềm đường và công trình thoát nước mặt

Phần phụ lục