Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng

Tác giả: Nguyễn Viết Trung - Hoàng Hà
Thể loại: Kiến Trúc - Xây Dựng
Lượt xem: 3,098
Lượt tải: 2,765
PDF MOBI EPUB AZW3 PRC

Chương 1: Cơ sở thiết kế cầu treo dây võng

Chương 2: Thiết kế sơ bộ cầu treo dây võng

Chương 3: Phân tích, tính toán kết cấu cầu treo dây võng

Chương 4: Bài toán động học cầu treo dây võng

Chương 5: Kiểm tra hư hỏng cầu treo dây võng

Phụ lục 1: Tính cầu treo theo sơ đồ biến động

Phụ lục 2: Chương trình pascal