Thái Cực Đồ

Tác giả: Giả Cổ Long
Thể loại: Kiếm Hiệp
Lượt xem: 1,004
Lượt tải: 873
PDF MOBI EPUB AZW3 PRC

Thái Cực Đồ, trong âm có dương, trong dương có âm, mà âm dương chính là lưỡng nghi, lưỡng nghí sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái lại sinh vạn vật. Có thể nói, thấu hiểu được Thái Cực Đồ thì có thể nắm trong tay cả trời đất.