Bộ Luật Dân Sự

Tác giả: Quốc Hội Việt Nam
Thể loại: Thư Viện Pháp Luật
Lượt xem: 5,806
Lượt tải: 5,084
PDF MOBI EPUB AZW3 PRC

Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).